کلاس تخصصی المپیاد زیست شناسی، کمپبل تابستان 99 لینک خبرها

ترسیم های هندسی 1 - هندسه دهم

در این ویدئو، قسمت اول آموزش سریع و خلاصه هندسه دهم (هندسه یک) فصل 1 (ترسیم و استدلال در هندسه) را مشاهده می نمایید. این ویدئو به صورت خیریه می باشد و توسط آقای سینا رضایی زارعی برنز جهانی المپیاد ریاضی سال 2010 آماده و منتشر شده است. اگر از این ویدئو استفاده کردید و توان مالی مناسب دارید، مبلغ 5 هزار تومان را به یک مرکز خیریه (به عنوان مثال محک) واریز نمایید.

در اینجا می توانید به صورت رایگان در آزمون ترسیم های هندسی 1 شرکت نمایید.