کلاس تخصصی المپیاد زیست شناسی، کمپبل تابستان 99 لینک خبرها

بررسی مقدماتی تعداد جواب های معادله خطی با ضرایب واحد

در این ویدیو تعداد جواب های معادله خطی با ضرایب واحد را بررسی می کنیم. این مساله بخشی از مبحث ترکیبیات است که توسط استاد سینا رضایی زارعی برنز جهانی المپیاد ریاضی ارايه شده است.

در اینجا می توانید در آزمون معادله خطی با ضرایب واحد 1 (سطح مقدماتی) شرکت نمایید.