یک هفته قبل از کنکور؟!

قطعا هرکسی که کنکور داره، براش سوال شده که هفته قبل از کنکور چیکار کنه؟ درس بخونه، مرور کنه، استراحت کنه یا بخوابه! این سوالات رو از آقایان امیرحسین افشارراد رتبه ۷ کنکور سراسری ریاضی سال ۹۵ و احسان شریفیان رتبه ۱ کنکور ریاضی سال ۹۵ ‍‍پرسیدیم. پاسخشون رو بشنوید!