ریاضیات کشف شده یا ابداع شده است؟

آیا اگر انسان‌ها نبودند ریاضیات وجود داشت؟ آیا ما مفاهیم ریاضی را ساختیم تا به ما کمک کنند که جهان اطراف‌مان را بشناسیم، یا ریاضی زبان اصلی جهان است؟ این ویدئو از سری ویدئوهای تدتاک ted talk می باشد.