آشنایی با تاریخچه اعداد

در این ویدئو، با تاریخچه پیدایش اعداد در تاریخ بشر آشنا می شوید. واقعا اعداد و شمارش در تاریخ بشر از کجا شکل گرفت و چقدر طول کشید تا به حالت امروزی خود تبدیل شود. ساختار اعداد از کجا شروع شد و چگونه پیشرفت کرد؟