سخنرانی جناب آقای دکتر کسری علیشاهی

سخنرانی جناب آقای دکتر کسری علیشاهی استاد ریاضی دانشگاه صنعتی شریف در مورد علوم داده در چهارمین کنفرانس سالیانه انجمن فارغ التحصیلان دانشگاه صنعتی شریف 5 و 6 دی ماه 97