تمامی مثلث ها متساوی الاضلاع هستند.

همه ی بچه ها و بزرگ تر ها که کلاس 3 ام راهنمایی سابق یا 7 ام و 8 ام سیستم حال حاضر آموزش و پرورش هستند، مثلث ها و قواعد ابتدایی اونا رو میشناسن. توی این ویدئو استاد سینا رضایی زارعی، برنز جهانی المپیاد ریاضی و مولف کتاب های المپیاد، براتون ثابت کرده که هر مثلثی متساوی الاضلاع است! امیدواریم از دیدن این ویدئو لذت ببرید.