کلاس تخصصی المپیاد زیست شناسی، کمپبل تابستان 99 لینک خبرها

بی نهایت چیست؟ بینهایت یک عدده؟

در مورد عدد بی نهایت چی شنیدید؟ فکر می کنید بی نهایت یه عدده یا بی نهایت یه مفهومه؟ چند جور بی نهایت داریم؟ تعداد اعداد طبیعی بیشتره یا تعداد اعداد صحیح یا تعداد اعداد گویا یا تعداد اعداد اعشاری؟ این ویدئو رو ببینید و از زیبایی ریاضی لذت ببرید.