ثبت‌نام کلاس تخصصی کمپبل ۱۴۰۰-۱۴۰۱ لینک

چرا المپیاد زیست شناسی؟ (قسمت دوم)

المپیاد زیست شناسی چیست!؟ المپیاد زیست بخوانیم؟ از کجا شروع کنیم؟ چجوری بخونیم؟ چی بخونیم؟ کتاب های کمپبل و گایتون و لنینجر و ... خیلی زیاده؟ خب بیا اول ببینیم المپیاد زیست چجوری هست، براش باید چیکار کنی و چطور بخونی. توی این ویدئو (قسمت دوم) استاد دریجانی عزیز رو می‌بینید که در صندلی مصاحبه با استاد رضایی قرار گرفته و از المپیاد زیست صحبت می کنه.

 

قسمت اول این مصاحبه رو می تونی اینجا ببینی.

در اینجا میتونی مصاحبه استاد فراهانی در مورد المپیاد زیست شناسی رو ببینی. (قسمت اول)

در اینجا میتونی مصاحبه استاد فراهانی در مورد المپیاد زیست شناسی رو ببینی. (قسمت دوم)

در اینجا می تونی مقاله المپیاد زیست شناسی رو بخونی.

در اینجا می تونی در مورد چگونه کمپبل را قورت دهیم؟! مطالعه کنی.

در اینجا هم کلی آزمون المپیاد زیست شناسی می تونی پیدا کنی.