ثبت‌نام کلاس تخصصی کمپبل ۱۴۰۰-۱۴۰۱ لینک

مشاوره المپیاد زیست شناسی (قسمت اول)

المپیاد زیست شناسی چیست!؟ المپیاد زیست بخوانیم؟ از کجا شروع کنیم؟ چجوری بخونیم؟ چی بخونیم؟ کتاب های کمپبل و گایتون و لنینجر و ... خیلی زیاده؟ خب بیا اول ببینیم المپیاد زیست چجوری هست، براش باید چیکار کنی و چطور بخونی. توی این ویدئو (قسمت اول) استاد فراهانی عزیز رو می‌بینید که در صندلی مصاحبه با استاد رضایی قرار گرفته و از المپیاد زیست و راه و رسمش صحبت می کنه. پس خوب توجه کن!

در اینجا می تونی قسمت دوم مشاوره المپیاد زیست شناسی رو ببینی.

در اینجا می تونی مقاله المپیاد زیست شناسی رو بخونی.

در اینجا می تونی در مورد چگونه کمپبل را قورت دهیم؟! مطالعه کنی.

در اینجا هم کلی آزمون المپیاد زیست شناسی می تونی پیدا کنی.

در اینجا میتونی مصاحبه استاد دریجانی در مورد المپیاد زیست شناسی رو ببینی. (قسمت اول)

در اینجا میتونی مصاحبه استاد دریجانی در مورد المپیاد زیست شناسی رو ببینی. (قسمت دوم)