کلاس تخصصی المپیاد زیست شناسی، کمپبل تابستان 99 لینک خبرها

یک سال کنار هم بزرگ شدیم.

وقتی دل ما و بچه ها برای هم دیگه، کلاسا و معلما، همه و همه تنگ شده.
ارسالی پ.ف از فرزانگان 2 . وقتی دلمون برای کلاسا، معلم ها، درسایی که خوندیم و نخوندیم، امتحانایی که دادیم و بد دادیم، دعوا و تشویق هایی که شدیم، کتابایی که بردیم، بستنی هایی که خوردیم، کیک هایی که پیچوندیم، قهوه هایی که دم کردیم و پیتزاهایی که روز اخر توی یخچال جا گذاشتیم، یک سال بزرگ شدیم و الان کرونا کمی ما رو از هم دور کرده. زود برمیگردیم. آموزشگاه ذهن زیبا