کلاس های VIP پایه دهم تابستان 99 لینک خبرها

sراه قریب؛ ماشینی شدن دانشجویان پزشکی

داستان ماشینی شدن تدریجی دانشجويان پزشکی. آرزوی پزشکی، رویای پزشکی. یک مستند عالی ساخت سال 95 در مورد آرزوها و انگیزه های دانشجویان پزشکی از ابتدا تا انتها