کلاس تخصصی المپیاد زیست شناسی، کمپبل تابستان 99 لینک خبرها
<p>مسابقه نقاشی در کلاس ترکیبیات</p>

مسابقه نقاشی در کلاس ترکیبیات

هلنا دهخوارقانیان، نسترن نصریان، پارمیدا عالمی و یاسمین نوبهاری رو در کلاس ترکیبیات المپیاد ریاضی می بینید که در حال شرکت در مسابقه نقاشی هستند! تابستان 97