کلاس تخصصی المپیاد زیست شناسی، کمپبل تابستان 99 لینک خبرها
<p>غرق در سوال المپیاد</p>

غرق در سوال المپیاد

پریا عباسی رو در حالی مشاهده می کنید که در سوال ریاضی غرق شده است!