کلاس #جبر #المپیاد_ریاضی  #نهم #دهم #نامساوی
#استاد_رضایی طلای کشوری و برنز جهانی المپیاد #ریاضی
بچه‌ها دوست دارن کلاسشون تو دفتر باشه!

کلاس #جبر #المپیاد_ریاضی #نهم #دهم #نامساوی #استاد_رضایی طلای کشوری و برنز جهانی المپیاد #ریاضی بچه‌ها دوست دارن کلاسشون تو دفتر باشه!