کلاس تخصصی المپیاد زیست شناسی، کمپبل تابستان 99 لینک خبرها

مساله مسیر 4 (آموزش ترکیبیات)

مساله مسیر در ترکیبیات، مساله آشنا برای المپیاد ریاضی و المپیاد کامپیوتر دوست ها و در کل برای ترکیبیات دوست ها است. در این ویدئوها، آقای سینا رضایی زارعی، پس از اینکه مساله مسیر را مطرح، بررسی و حل کرده اند، تعدادی تمرین مناسب آن را حل نموده اند. به صورت خاص به اعداد کاتالان نیز در این ویدئو پرداخته شده است. این ویدئوها برای دانش آموزان مدارس سمپاد (تیزهوشان)، المپیادی ها و دانش آموزان مدارس برتر مفید می باشد.