کلاس تخصصی المپیاد زیست شناسی، کمپبل تابستان 99 لینک خبرها

مساله مسیر 2 (آموزش ترکیبیات)

مساله مسیر در ترکیبیات، مساله آشنا برای المپیاد ریاضی و المپیاد کامپیوتر دوست ها و در کل برای ترکیبیات دوست ها است. در این ویدئوها، آقای سینا رضایی زارعی، مساله مسیر مطرح، بررسی و حل می کنند و خواصی از آن را برمیشمارند. این ویدئوها برای دانش آموزان مدارس سمپاد (تیزهوشان)، المپیادی ها و دانش آموزان مدارس برتر مفید می باشد.