کلاس تخصصی المپیاد زیست شناسی، کمپبل تابستان 99 لینک خبرها

هندسه فضایی قسمت اول

هندسه فضایی، یکی از درس های هندسه دهم است که برای خوب فهمیدن آن باید سعی در تجسم فضایی داشت. در این ویدئو و ویدئوهای بعدی مربوط به هندسه فضایی، آقای سینا رضایی زارعی دارنده برنز جهانی المپیاد ریاضی این مبحث را تدریس می کنند. آزمون های مرتبط با این بخش را می توانید در صفحه آزمون ها، قسمت کمک آموزشی و در مقطع دهم بیابید.