کلاس های VIP پایه دهم تابستان 99 لینک خبرها

هندسه فضایی قسمت اول

هندسه فضایی، یکی از درس های هندسه دهم است که برای خوب فهمیدن آن باید سعی در تجسم فضایی داشت. در این ویدئو و ویدئوهای بعدی مربوط به هندسه فضایی، آقای سینا رضایی زارعی دارنده برنز جهانی المپیاد ریاضی این مبحث را تدریس می کنند. آزمون های مرتبط با این بخش را می توانید در صفحه آزمون ها، قسمت کمک آموزشی و در مقطع دهم بیابید.