نمایش در آپارت

بررسی خواص مثلث (6) - ارتفاع و مرکز ارتفاعی

در این ویدئو آموزشی خواص مثلث، با رابطه مرکز ارتفاعی مثلث، اضلاع مثلث و ارتباط آن با دایره محیطی مثلث آشنا می‌شوید. به صورت خاص، قضیه ای که بیان می شود این است که قرینه ی مرکز ارتفاعی مثلث نسبت به اضلاع مثلث، روی دایره محیطی مثلث قرار می‌گیرد. همینطور قرینه مرکز ارتفاعی مثلث نسبت به وسط اضلاع مثلث نیز روی دایره محیطی مثلث قرار می گیرد. به صورت دقیق، از این خواص برای معرفی و اثبات خواص دایره نه نقطه مثلث استفاده می کنند. دایره نه نقطه دایره ای است که پای ارتفاع های مثلث، وسط اضلاع و همینطور وسط پاره خط هایی که از رئوس مثلث به مرکز ارتفاعی مثلث رسم می شوند را به هم ارتباط می دهد. این ویدئوها آموزشی المپیاد ریاضی که توسط باشگاه دانش پژوهان جوان آماده شده برای دانش‌آموزانی آماده شده اند که در مرحله‌ی دوم المپیاد ملی ریاضی پذیرفته شده و به دوره‌ی تابستان راه یافته اند. طبیعتا در این ویدئوهای آموزشی فرض شده است که دانش‌آموزان مباحث نسبتا گسترده‌ای را در ریاضی و المپیاد فراگرفته اند، به این معنی که ممکن است مباحث برای دانش‌آموزانی متوسطه‌ی اول و همینطور دانش‌آموزانی که ابتدای راه المپیاد هستند، کمی سخت و پیچیده باشد. اگر به کلاس المپیاد ریاضی در مدرسه خود و یا آموزشگاه رسمی المپیاد دانش آموزی یا کلاس هندسه المپیاد دسترسی ندارید، مشاهده این ویدئوها به عنوان یک کلاس المپیاد ریاضی آنلاین (شاید هم کلاس المپیاد ریاضی آفلاین!) می تواند به شما کمک شایانی کند.