نمایش در آپارت

بررسی خواص مثلث (1) - خواص ارتفاع

این ویدئوها آموزشی المپیاد ریاضی که توسط باشگاه دانش پژوهان جوان آماده شده برای دانش‌آموزانی آماده شده اند که در مرحله‌ی دوم المپیاد ملی ریاضی پذیرفته شده و به دوره‌ی تابستان راه یافته اند. طبیعتا در این ویدئوهای آموزشی فرض شده است که دانش‌آموزان مباحث نسبتا گسترده‌ای را در ریاضی و المپیاد فراگرفته اند، به این معنی که ممکن است مباحث برای دانش‌آموزانی متوسطه‌ی اول و همینطور دانش‌آموزانی که ابتدای راه المپیاد هستند، کمی سخت و پیچیده باشد. در این ویدئو آموزش مبحث خواص مثلث، بخش خواص ارتفاع در مثلث را مشاهده می کنید. اگر به کلاس المپیاد ریاضی در مدرسه خود و یا آموزشگاه علمی و کلاس هندسه پیشرفته دسترسی ندارید، مشاهده این ویدئوها به عنوان یک کلاس المپیاد ریاضی آنلاین (شاید هم کلاس المپیاد ریاضی آفلاین!) می تواند به شما کمک شایانی کند.