کلاس #زیست_پیشرفته #هشتم #نهم
#استاد_دریجانی طلای المپیاد زیست
#المپیاد_زیست #زیست

کلاس #زیست_پیشرفته #هشتم #نهم #استاد_دریجانی طلای المپیاد زیست #المپیاد_زیست #زیست