نمایش در آپارت

سه ترفند برای افزایش اعتماد به نفس

هر وقت که با یک چالش بزرگ که احتمال شکست در آن زیاد بوده مواجه شدید، قطعا بهتون گفتن اعتماد به نفس داشته باش و اعتماد به نفست رو بیشتر کن! شما هم از خودتون پرسیدید چطوری، کاش انقدر ساده بود. اما اعتماد به نفس چیه؟ به این باور داشته باشید که شما گرانبها، با ارزش و توانا هستید. به این کار خود باوری هم میگن. خوش بینی که با استفاده از توانایی هاتون ایجاد میشه. این اعتماد به نفسه و اندیشه ها رو به عمل تبدیل می کنه. اما اعتماد به نفس از کجا میاد؟ تعدادی عامل در داشتن اعتماد به نفس اثر ویژه دارند که می شه سه تاشون رو خیلی بهش تاکید کرد. اولیش ژنتیک و ژن هاتون که بر مواد شیمیایی داخل مغز تاثیر میزاره، بعدی جوری هست که با شما رفتار میشه. مثل فشار اجتماعی و چیزهایی از این دست. و عامل سوم چیزی هست که خیلی در دست شماست. انتخاب هاتون، ریسک هایی که می کنید و نحوه تفکر و پاسخ شما به چالش ها.