نمایش در آپارت

نگرانی مفید و نگرانی مضر

این روزها خیلی در جامعه در مورد نگرانی در باب ویروس کرونا داره و وحشت زده است. از طرفی باید در جامعه در مورد این بیماری استرس و نگرانی تزریق شه تا مردم احتیاط های لازم رو انجام بدهند. پس لازمه که ما دو نگرانی رو از هم جدا کنیم. یک نگرانی مفیده و یک نگرانی مضر هست. نگرانی الان ما کدوم هست؟ از زبان دکتر عباس رمضانی، روانشناس.