کلاس تخصصی المپیاد زیست شناسی، کمپبل تابستان 99 لینک خبرها

قضیه کسینوس ها قسمت سوم

بررسی قضیه کسینوس ها ویژه‌ی المپیاد ریاضی و المپیاد هندسه

قضیه‌ کسینوس ها یک ابزار قوی و قدرتمند برای انجام محاسبات در مسائل هندسه می باشد. این قضیه تعمیمی طبیعی از رابطه فیثاغورث است که برای تمام مثلث ها کاربرد دارد. این قضیه همراه با قضیه سینوس ها می تواند برای محاسبات طول و زاویه در مثلث بسیار استفاده شود. در این ویدئو یک مثال را با استفاده از این قضیه حل می کنیم.
کاری از استاد سینا رضایی زارعی