نمایش در آپارت

قضیه کسینوس ها قسمت اول

بررسی قضیه کسینوس ها ویژه‌ی المپیاد ریاضی و المپیاد هندسه

قضیه‌ کسینوس ها یک ابزار قوی و قدرتمند برای انجام محاسبات در مسائل هندسه می باشد. این قضیه تعمیمی طبیعی از رابطه فیثاغورث است که برای تمام مثلث ها کاربرد دارد. این قضیه همراه با قضیه سینوس ها می تواند برای محاسبات طول و زاویه در مثلث بسیار استفاده شود. در این ویدئو اثبات قضیه همراه با دو مثال که با استفاده از این قضیه حل می‌شوند را بررسی می کنیم.
کاری از استاد سینا رضایی زارعی