نمایش در آپارت کلاس #فیزیک_پیشرفته #هشتم #استاد_افشارراد رتبه ۷ کنکور سراسری