نمایش در آپارت

پنج مساله هندسه و استدلال (قسمت سوم)

پنج مساله هندسه کلاسیک در این ویدئوها توسط آقای رضایی بررسی و حل شده‌اند.