نمایش در آپارت

پنج سوال هندسه و استدلال (قسمت اول)

پنج مساله هندسه کلاسیک در این ویدئوها توسط آقای رضایی بررسی و حل شده اند.