کلاس #زیست_پیشرفته #هشتم #نهم
#روژین_داریوش_همدانی رتبه ۱۱ کنکور سراسری
#المپیاد_زیست #زیست

کلاس #زیست_پیشرفته #هشتم #نهم #روژین_داریوش_همدانی رتبه ۱۱ کنکور سراسری #المپیاد_زیست #زیست