نمایش در آپارت استاد الهی قمشه ای در این ۳۴ ثانیه ثابت کرد که خیلی استاد است! حتما ببینید و امیدوار باشید تا هر آرزویی دارید به زودی بهش برسید!