نمایش در آپارت

حل دو سوال فیثاغورث (قسمت دوم)

در این ویدیو ادامه بررسی و راه حل دو سوال فیثاغورث را مشاهده می‌کنید که توسط آقای رضایی تهیه شده است.