نمایش در آپارت

حل دو سوال فیثاغورث (قسمت اول)

در این ویدیو بررسی و راه حل دو سوال فیثاغورث را مشاهده می‌کنید که توسط آقای رضایی تهیه شده است.