نمایش در آپارت

غریزه‌های کشنده: قاتلین بالفطره

Deadly Instincts: Natural Born Killers

قانون دنیای وحش این است: "بکش یا کشته شو". اما موجودات مختلف چگونه از پس انجام این کارهای وحشتناک بر می‌آیند؟ حیوانات درنده‌ای نظیر ببرها با تکیه بر زیرکی، سرعت و نیروی خود به تنهایی شکار می‌کنند، در حالیکه حیواناتی نظیر نهنگ‌های قاتل با تکیه بر توان گروهی، به صورت دسته جمعی به شکار می‌پردازند. این مستند جذاب و هیجان انگیز، مهارت‌‎های این حیوانات را به شیوه‌ای جدید و منحصربفرد مورد بررسی قرار می‌دهد.