نمایش در آپارت

غرایز مرگبار: اصل و نسب

Deadly Instincts: Blood Lines

حیوانات مختلف چه رویکردی را برای پرورش فرزندان خود اتخاذ می‌کنند؟ چه عاملی باعث می‌‎شود که برخی گونه‌های جانوری، تولید مثل را به تاخیر بی‌اندازند و برخی دیگر، به طور کامل از انجام آن صرف نظر کنند؟ تمامی این موضوع به مبحث وراثت ژنتیکی مربوط می‌شود. در این قسمت از مستند «غرایز مرگبار»، با تاکتیک‌‎ها، آزمون‌ها و چالش‌هایی آشنا می‌شوید که گونه‌های جانوری مختلف برای تولید مثل با آن مواجه هستند. این مستند جذاب و تماشایی، رفتار حیواناتی نظیر کاپیبارا و فیل را در قبال فرزندانشان به تصویر می‌کشد. کاپیبارا برای نجات هفت فرزند خود یکی از آنها را قربانی می‌کند و فیل برای مراقبت از بچه یک فیلم دیگر، تمام طول شب را بیدار می‌ماند.