نمایش در آپارت

غرایز مرگبار: انگیزه‌های اولیه

Deadly Instincts: Primal Urges

در دنیای حیوانات، جفت گیری عمل بسیار مهمی است. تولید مثل کلید انتقال ژن‌ها به نسل بعد و زنده ماندن گونه‌ها می‌باشد. بنابر این، جای تعجب نیست که برخی حیوانات برای یافتن، مراقبت و محافظت از جفت‌های خود تمامی تلاش خود را به کار می‌گیرند. نکته هیجان انگیز با آنچه که پیش از این مشاهده کرده اید کاملاً مغایرت دارد. مستند انگیزه‌های اولیه، داستان فداکاری، صمیمیت و خیانت را در دنیای حیوانات روایت می‌کند. در این مستند با غریزه‌هایی آشنا می‌شوید که عشق و علاقه را در میان جفت‌ها قوت می‌بخشد. در این مستند، مشاهده می‌کنید که خوک‌‌های آبی برای جفتگیری به نبرد با یکدیگر می‌پردازند؛ حشرات اگر در جای اشتباه قرار بگیرند می‌تواند به قیمت جانشان تمام شود؛ شیرها جان خود را برای محافظت از توله های خود به خطر می‌اندازند.