عنکبوت سیاه vs جناب خان

شوهرت گوشت بشه به تنت!

قطعا همه ما تا به حال هنگام رفت و روب منزل،در گوشه های خانه،داخل زیرزمین و یا انباری،عنکبوت دیده ایم و کم و بیش اطلاعاتی درمورد این جانور داریم که البته اکثر ما این اطلاعات را از روی شکل ظاهری عنکبوت به دست آورده ایم. مثلا اینکه می دانیم عنکبوت یک جانور بی مهره است که هشت پا دارد و چون بال ندارد جزء حشرات محسوب نمی شود.همچنین شکارچی جانوران و حشرات کوچکتر از خود است. بنابراین گوشتخوار است.معمولا در کنج ها و جاهای خاک گرفته خانه یا... تار می تند و زندگی می کند. بیشتر عنکبوت هایی که تاکنون دیده ایم بدون درنظر گرفتن اندازه آنها که معمولا متفاوت هست، ظاهری یکسان و رنگی خاکی رنگ دارند.

همه اینها با اندکی دقت در زندگی عنکبوت ها قابل مشاهده است.

اما بد نیست این موضوع را هم درمورد عنکبوت ها بدانیم که تا کنون حدود سه هزار نوع عنکبوت شناخته شده است و دانشمندان نیز معتقدند هزاران نوع دیگر نیز وجود دارد که هنوز ناشناخته اند.

اما یکی از این سه هزار نوع عنکبوت شناخته شده که ممکن است کمتر با آن مواجه شده باشیم،عنکبوت بسیار خطرناکی است به نام "بیوه سیاه" و نامگذاری این موجود به این اسم جالب هم دلیل جالبی دارد!

کلمه سیاه در اسمش که به خاطر رنگ سیاه آن است و از ظاهرش هم پیداست، اما بیوه بودنش به این خاطر است که شوهرش توسط خودش کشته و خورده می شود! یعنی خودش،خودش را بیوه می کند.