نمایش در آپارت

چهارضلعی محاطی 7 (حل تمرین)

چهارضلعی محاطی به چهارضلعی‌ای گفته می‌شود که رأس‌هایش بتوانند بر روی محیط یک دایره قرار بگیرند.
در این ویدئو نیز تعدادی سوال برای شما حل می‌گردد.
ویدئوهای آموزشی المپیاد ریاضی که توسط باشگاه دانش پژوهان جوان آماده و پخش شده است. این ویدئوها برای دانش‌آموزانی آماده شده اند که در مرحله‌ی دوم المپیاد ملی ریاضی پذیرفته شده و به دوره‌ی تابستان راه یافته اند. طبیعتا در این ویدئوهای آموزشی فرض شده است که دانش‌آموزان مباحث نسبتا گسترده‌ای را در ریاضی و المپیاد فراگرفته اند، به این معنی که ممکن است مباحث برای دانش‌آموزانی متوسطه‌ی اول و همینطور دانش‌آموزانی که ابتدای راه المپیاد هستند، کمی سخت و پیچیده باشد.