نمایش در آپارت

چهارضلعی محاطی 6 (محور اصلی)

ویدئوهای آموزشی المپیاد ریاضی که توسط باشگاه دانش پژوهان جوان آماده و پخش شده است. این ویدئوها برای دانش‌آموزانی آماده شده اند که در مرحله‌ی دوم المپیاد ملی ریاضی پذیرفته شده و به دوره‌ی تابستان راه یافته اند. طبیعتا در این ویدئوهای آموزشی فرض شده است که دانش‌آموزان مباحث نسبتا گسترده‌ای را در ریاضی و المپیاد فراگرفته اند، به این معنی که ممکن است مباحث برای دانش‌آموزانی متوسطه‌ی اول و همینطور دانش‌آموزانی که ابتدای راه المپیاد هستند، کمی سخت و پیچیده باشد.
در این ویدئو با مبحث بسیار مهم محور اصلی که از نتایج مبحث قوت در چهارضلعی‌ها می‌باشد آشنا می‌شویم.