نمایش در آپارت

مستند زندگی جانداران خونسرد قسمت پنجم

زندگی صمیمی برخی از بزرگترین حیوانات زنده در عصر حاضر نظیر کروکودیل ها و لاک پشت‌ها در این قسمت که آخرین قسمت این مجموعه است، نمایش داده می‌شود. همه آنها به وسیله یک پوشش ضخیم پوشیده شده اند که برای آنان به عنوان زره عمل می‌کند، ولی با این حال، بر خلاف ظاهر سختشان، این حیوانات توانایی بسیاری برای برقراری تعاملات گرم دارند.