نمایش در آپارت

مستند زندگی جانداران خونسرد قسمت چهارم

در این قسمت مجری برنامه به سراغ زندگی دیدنی و ناشناخته گروهی از خزندگان، یعنی مارها می روند و نشان می‌دهند طراحی ساده بدن آنها، در موفقیت آنها برای بقا در محیط، سهیم بوده است.