نمایش در آپارت

مستند زندگی جانداران خونسرد قسمت سوم

از یک ایگوانا (سوسمار خیلی بزرگ) که در حال بیرون آمدن از یک باتلاق استوایی است تا یک مواجهه رو در رو با یک مارمولک در دل صحرای استرالیا، مجری برنامه (Sir David Attenboroug) رد پاها را دنبال می‌کند تا نحوه استعمار آنها بر زمین را شناسایی کند، به طوری که به چگونگی تبدیل آنان به آزدهاهای زمین پی ببرد.