نمایش در آپارت

مستند زندگی جانداران خونسرد قسمت دوم

در میان آواز قورباغه ها در منطقه پاناما، مجری برنامه (Sir David Attenborough) این سوال را مطرح می کند که چگونه دوریستان در ابتدا هجوم آوردن به خشکی را مدیریت کردند. ماهی های ریه دار استرالیایی، یک گونه قدیمی مرتبط با دوزیستان که می تواند هوا را تنفس کند و سمندر غول پیکر ژاپنی، یکی از بزرگترین دوزیستان در جهان، سرنخ حیاتی درباره مراحل ابتدایی تجربی آنان به دست می‌دهد.