نمایش در آپارت

مستند دنیای شگفت انگیز خون
Wonderful World of Blood

مایکل ماسلی نگاهی موشکافانه به خون می اندازد. او شش آزمایش مختلف را بر روی خون خود انجام می دهد ، از محروم کردن آن از اکسیژن تا تزریق سم مار به آن و حتی خوردن آن. Wonderful World of Blood از تمامی عجایب بدن انسان ، خون از همه اسرار آمیز تر است. خون 5 لیتر مایع که بدن ما به آن زنده است. اما دانش ما از این مایع قرمز چسبنده و اسرار آن در چه حد است؟