نمایش در آپارت

مغز شگفت انگیز من

ریچارد پس از یک سکته مغزی کاملاً زمین‌گیر شد، به طوریکه دیگر حتی قادر به حرف زدن هم نبود. در آن زمان، آینده او در هاله‌ای از ابهام قرار داشت، تا اینکه سرانجام نشانه‌هایی امیدوارکننده در ظاهر و رفتار او‌ پدیدار شد. فیونا لوید دیویس، با دوربین فیلمبرداری خود لحظه‌ای را ثبت می‌کند که در آن، ریچارد پس از مدت‌ها انگشتان خود را حرکت می‌دهد.