کلاس تخصصی المپیاد زیست شناسی، کمپبل تابستان 99 لینک خبرها

مستند در جستجوی هوش مصنوعی (The Hunt for AI)

مارکوس دوساتو به دنبال یافتن فاصله ی ما تا ساخت ماشین هایی است که مثل ما فکر می کنند،  ربات ها یا کامپیوترهایی که از هوش مصنوعی برخوردارند. این جستجو او را به دنیای ناشناخته و غریب شکل گیری هوش مصنوعی وارد می کند.
مارکوس با 2 ربات برخورد می کند که به زبان اختصاصی خود صحبت می کنند و مارکوس تلاش می کند با آنها ارتباط برقرار کند. او در می یابد که یک ابر کامپیوتر چگونه انسان را در یکی از مشکل ترین مسابقات موسوم به Jeopardy مغلوب می کند، و اینکه آیا ماشین می تواند مانند بشر خلاقیت و نوآوری از خود نشان دهد.
مارکوس نگران این موضوع است که اگر ماشین ها بتوانند مانند ما تفکر کنند ، انسان به تدریج از صفحه حذف شود. اما در پایان به این نتیجه می رسد که ماشین هایی با هوش مصنوعی، ما را با روش منحصر به فردی که برای تفکر دارند غافلگیر می کنند.