<p>دورهمی سال تحصیلی ۹۶-۹۷</p>

دورهمی سال تحصیلی ۹۶-۹۷

استاد مهکام همراه با پارمیدا عالمی و هستی میرزاخانی و کیمیا نوروزی