نمایش در آپارت

تدریس فوق‌العاده‌ی انرژی پتانسیل و جنبشی پروفسور لوین (دانشگاه ام‌آی‌تی)

در این فیلم میبینید که پروفسور لوین برای تدریس پایستگی انرژی و تبدیل انرژی جنبشی به پتانسیل و برعکس، چه خطر بزرگی را به جان خواهد خرید!
هیجان و استرس در ویدئو زیاده! حتی با اینکه میدونیم برخوردی به وجود نخواهد آمد!