گالری

تصاویر

نمایش همه
<p>کیمیا کمایی&nbsp;برنده مدال برنز المپیاد ریاضی تایلند</p>

کیمیا کمایی برنده مدال برنز المپیاد ریاضی تایلند

نمایش
<p>هليا سجودي مقدم لنگرودي&nbsp;برنده مدال طلای المپیاد ریاضی تایلند</p>

هليا سجودي مقدم لنگرودي برنده مدال طلای المپیاد ریاضی تایلند

نمایش
<p>سینا معصومی&nbsp;برنده مدال نقره المپیاد ریاضی تایلند</p>

سینا معصومی برنده مدال نقره المپیاد ریاضی تایلند

نمایش
<p>آپامه حیدری&nbsp;برنده مدال طلای المپیاد ریاضی تایلند</p>

آپامه حیدری برنده مدال طلای المپیاد ریاضی تایلند

نمایش
<p>تبسم جباری بازرگان&nbsp;برنده مدال نقره المپیاد ریاضی تایلند</p>

تبسم جباری بازرگان برنده مدال نقره المپیاد ریاضی تایلند

نمایش
<p>صوفیا نوروزی&nbsp;برنده مدال نقره المپیاد ریاضی تایلند</p>

صوفیا نوروزی برنده مدال نقره المپیاد ریاضی تایلند

نمایش

ویدئوهای انگیزشی و مصاحبه‌ها

نمایش همه

شعر ارغوان با صدای استاد بهتاج

نمایش

قسمت ششم مصاحبه و آشنایی با سرکار خانم سارا همتی، رتبه ۱ کنکور تجربی سال ۹۴

نمایش

قسمت پنجم مصاحبه و آشنایی با سرکار خانم سارا همتی، رتبه ۱ کنکور تجربی سال ۹۴

نمایش

قسمت چهارم مصاحبه و آشنایی با سرکار خانم سارا همتی، رتبه ۱ کنکور تجربی سال ۹۴

نمایش

قسمت سوم مصاحبه و آشنایی با سرکار خانم سارا همتی، رتبه ۱ کنکور تجربی سال ۹۴

نمایش

قسمت دوم مصاحبه و آشنایی با سرکار خانم سارا همتی، رتبه ۱ کنکور تجربی سال ۹۴

نمایش

ویدئوهای آموزشی

نمایش همه

پنج مساله هندسه و استدلال (قسمت چهارم)

نمایش

پنج مساله هندسه و استدلال (قسمت سوم)

نمایش

پنج سوال هندسه و استدلال (قسمت دوم)

نمایش

پنج سوال هندسه و استدلال (قسمت اول)

نمایش

دو سوال هندسه و استدلال

نمایش

حل دو سوال تالس و تشابه (قسمت دوم)

نمایش