کلاس های VIP پایه دهم تابستان 99 لینک خبرها

گالری

تصاویر

نمایش همه
<p>کرونا ازمون لحظات خنده و استرس کلاس رو گفته...</p>

کرونا ازمون لحظات خنده و استرس کلاس رو گفته...

نمایش
<p>روز دختر تابستان 98</p>

روز دختر تابستان 98

نمایش
<p>مسابقه نقاشی در کلاس ترکیبیات</p>

مسابقه نقاشی در کلاس ترکیبیات

نمایش
<p>تولدی دیگر در تابستان 97</p>

تولدی دیگر در تابستان 97

نمایش
<p>تولد مبارک یگانه</p>

تولد مبارک یگانه

نمایش
<p>غرق در سوال المپیاد</p>

غرق در سوال المپیاد

نمایش

ویدئوهای انگیزشی و مصاحبه‌ها

نمایش همه

مشاوره المپیاد زیست شناسی (قسمت دوم)

جدید نمایش

مشاوره المپیاد زیست شناسی (قسمت اول)

جدید نمایش

دید گرافی به مسئله شیوع کرونا 2

نمایش

دید گرافی به مسئله شیوع کرونا 1

نمایش

زیبایی‌ها و کاربردهای ریاضی 2

نمایش

زیبایی‌ها و کاربردهای ریاضی 1

نمایش

ویدئوهای آموزشی

نمایش همه

بررسی سوالات آزمون حجم و مساحت 1 ریاضی نهم

جدید نمایش

بررسی سوالات آزمون عددهای حقیقی 1 ریاضی نهم

جدید نمایش

بررسی سوالات آزمون مجموعه ها 1 ریاضی نهم

جدید نمایش

بررسی سوالات آزمون رفتار اتم‌ها با یکدیگر 1 علوم نهم

جدید نمایش

بررسی سوالات آزمون از درون اتم چه خبر 1 علوم هشتم

جدید نمایش

بررسی سوالات آزمون تولید مثل در جانداران 1 علوم هشتم

جدید نمایش