ثبت‌نام کلاس تخصصی کمپبل ۱۴۰۰-۱۴۰۱ لینک

آزمون آنلاین

فارسی تعداد آزمون: 6

فصل اول - زیبایی آفرینش 1 (متوسط)

آزمون آنلاینی که شرکت می کنید، آزمون آنلاین فارسی نهم از فصل اول با...

دسته‌بندی: فارسی نهم کمک آموزشی (ویژه‌ی مدارس برتر)

نمایش
فصل چهارم - نام ها و یادها 1 (متوسط)

آزمون آنلاینی که شرکت می کنید، آزمون آنلاین فارسی نهم از فصل چهارم ب...

دسته‌بندی: فارسی نهم کمک آموزشی (ویژه‌ی مدارس برتر)

نمایش
فصل ششم - ادبیات جهان 1 (متوسط)

آزمون آنلاینی که شرکت می کنید، آزمون آنلاین فارسی نهم از فصل ششم با...

دسته‌بندی: فارسی نهم کمک آموزشی (ویژه‌ی مدارس برتر)

نمایش
فصل دوم - شکفتن 1 (متوسط)

آزمون آنلاینی که شرکت می کنید، آزمون آنلاین فارسی نهم از فصل دوم با...

دسته‌بندی: فارسی نهم کمک آموزشی (ویژه‌ی مدارس برتر)

نمایش
فصل سوم - سبک زندگی 1 (متوسط)

آزمون آنلاینی که شرکت می کنید، آزمون آنلاین فارسی نهم از فصل سوم با...

دسته‌بندی: فارسی نهم کمک آموزشی (ویژه‌ی مدارس برتر)

نمایش
فصل پنجم - اسلام و انقلاب اسلامی 1 (متوسط)

آزمون آنلاینی که شرکت می کنید، آزمون آنلاین فارسی نهم از فصل پنجم با...

دسته‌بندی: فارسی نهم کمک آموزشی (ویژه‌ی مدارس برتر)

نمایش