ثبت‌نام کلاس تخصصی کمپبل ۱۴۰۰-۱۴۰۱ لینک

آزمون آنلاین

آمار و احتمال تعداد آزمون: 4

آشنایی با مبانی ریاضیات 1 (متوسط)

آزمون آنلاینی که در آن شرکت می‌کنید، آزمون آنلاین فصل اول درس آ...

دسته‌بندی: آمار و احتمال یازدهم کمک آموزشی (ویژه‌ی مدارس برتر)

نمایش
احتمال 1 (متوسط)

آزمون آنلاینی که در آن شرکت می‌کنید، آزمون آنلاین فصل دوم درس آ...

دسته‌بندی: آمار و احتمال یازدهم کمک آموزشی (ویژه‌ی مدارس برتر)

نمایش
آمار استنباطی 1 (مقدماتی)

آزمون آنلاینی که در آن شرکت می‌کنید، آزمون آنلاین فصل چهارم درس...

دسته‌بندی: آمار و احتمال یازدهم کمک آموزشی (ویژه‌ی مدارس برتر)

نمایش
آمار توصیفی 1 ( متوسط)

آزمون آنلاینی که در آن شرکت می‌کنید، آزمون آنلاین فصل سوم درس آ...

دسته‌بندی: آمار و احتمال یازدهم کمک آموزشی (ویژه‌ی مدارس برتر)

نمایش